BEO NIEUWS van gedaante veranderd

Het moest er maar eens van komen: BEO Nieuws in kleur. De redactie heeft besloten dat de tijd rijp is voor een update van het vertrouwde BEO Boekje.

Het resultaat kunt hier bewonderen. De hiernaast afgebeelde voorkant oogt nieuw maar we hebben geen afscheid van de immer communicerende BEO vogel kunnen nemen. Veel leesplezier.

Bermopruimactie zaterdag 20 maart

Vorig jaar is de bermopruimactie niet doorgegaan, maar het belanden van zwerfvuil in de bermen ging helaas wel door.
Daarom roept het BEO bestuur de leden op om op 20 maart te verzamelen op de parkeerplaats achter Lu-Lin om 9:45 uur.
Men kan daar, met in achtneming van de 1,5 meter-regel en na afstemming over de op te ruimen bermen, in tweetallen tegen 10:00 uur zijn of haar buurt in.
Er worden vuilniszakken en grijpers verstrekt; hesjes en handschoenen graag zelf meenemen.
Door de gemeente Lochem wordt weer een container bij Elweco-Medo geplaatst om het vuil in te storten.
Om 12.00 uur sluiten we af bij Lu-Lin; deze keer helaas niet met een kop soep, maar met een afhaal-kortingbon voor Lu-Lin.
Degene die mee wil helpen, dienen zich op te geven hun buurtcontactpersoon.

BEO Nieuws november 2020 nu digitaal beschikbaar

Ondanks het feit dat de meeste evenementen i.v.m. Corona zijn afgelast, is de BEO redactie er toch weer in geslaagd om een volwaardig Beo nieuws in elkaar te zetten. Hij wordt deze week bezorgd maar is digitaal in kleur beschikbaar door hier te klikken.

Wil je even checken wat de oplossing van de puzzel uit het BEO Nieuws is, klik dan hier.

WANDELTOCHT ‘ROND OM EXEL’

Op 27 september 2020 organiseert de wandelcommissie van de Belangenvereniging Exel en Omstreken een wandeltocht “Rond om Exel” in de mooie Achterhoek. Het is mogelijk om te kiezen tussen vier afstanden:  6, 10, 15 en 25 km.  De routes gaan over wegen, verharde en onverharde paden en slingeren over de landgoederen Ampsen en Verwolde, met daartussen een mooi buitengebied met landerijen en bossen. Tevens is er halverwege een pauzeplaats met catering (m.u.v. 6 km) De start is nabij Aziatisch restaurant Lu-Lin op een parkeerplaats aan de Oude Lochemseweg 10a in Exel (Laren Gld). Door Covid-19 maatregelen is online inschrijven via de website van de KWBN (wandel.nl) verplicht, waarbij tevens het inschrijfgeld (€ 4.-, voor leden KWBN € 3.-) betaald kan worden.

Er zijn starttijden aangegeven op de website.

Direct inschrijven kan via de link https://www.wandel.nl/wandelagenda/evenement/rondomexel.r468594.htm.

Informatie kan worden aangevraagd via wandeltocht@beo-exel.nl of via 06-30909189.

BEO houdt Algemene Ledenvergadering schriftelijk

Algemene Ledenvergadering (ALV), 15 juni 2020

Ten eerste hopen wij dat jij en je naasten gezond zijn. Voor velen is het geen gemakkelijke tijd.
De ALV die normaal gesproken op 26 mei 2020 in Lu Lin had plaats gevonden, heeft geen doorgang gevonden.
Dit in verband met de coronacrisis en bijbehorende gezondheidsrisico’s.
We kiezen dit jaar daarom voor een schriftelijke ALV.  Uitstellen heeft niet onze voorkeur omdat we een bestuurswissel willen laten plaatsvinden.
Ook denken wij dat de agendapunten (zie ‘Agenda ALV 2020’) op deze manier goed afgehandeld kunnen worden.
We hebben alle agendapunten zo duidelijk mogelijk beschreven en toegelicht.
De besluiten die wij hebben genomen op basis van deze agenda zijn bijgevoegd in ‘Besluitenlijst ALV 2020’.

Als je tegen deze vorm en uitkomst van de ALV bezwaar hebt, horen wij dat graag binnen een week onder vermelding van de redenen.

We kunnen als bestuur ten gevolge van binnengekomen bezwaren een en ander mondeling toelichten of kiezen voor een andere werkwijze.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een online vergadering zijn of de ALV toch op een later tijdstip laten plaatsvinden.

De volgende stukken hieronder te downloaden:
–    Agenda ALV 2020
–    Notulen ALV dd 8 mei 2019
–    BEO-jaarverslag
–    Besluitenlijst ALV 2020

Het uitgebreide financiële jaarverslag is om veiligheidsredenen niet bijgevoegd.  Op verzoek is een afspraak te maken met het bestuur op donderdag 9 juli a.s. om 20.00 uur, waarin we een toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden op binnengekomen bezwaren.
Ook kunnen we het financiële verslag op deze manier toelichten. Laat dit dan weten via een e-mail naar  info@beo-exel.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Oud papiercontainer staat er weer

De papiercontainer bij de school is enige tijd weggeweest.
De gemeente Lochem had namelijk besloten de papierinzameling op vrijwillige basis door verenigingen tijdens de Coronacrisis te beëindigen. Maar u kunt de BEO nu dus weer financieel ondersteunen door uw oude papier naar de papiercontainer te brengen.

Algemene ledenvergadering BEO uitgesteld

Wegens het coronavirus is de algemene ledenvergadering van de BEO op 26 mei uitgesteld naar een latere datum

Paasvuur en Hazenbal afgelast

Wellicht een overbodige mededeling; maar Paasvuur en Hazenbal zijn afgelast.

Papiercontainer Exel tijdelijk weg

De gemeente Lochem heeft besloten de papierinzameling op vrijwillige basis door verenigingen tijdens de Coronacrisis te beëindigen.

Men wil namelijk het aantal contactmogelijkheden tussen mensen beperken.

In deze periode worden dan ook geen afzetcontainers meer geplaatst en dat betekent dat er voorlopig geen papiercontainer meer in Exel staat. Men kan wel gewoon de eigen papiercontainer aan de weg zetten op de gebruikelijke inzameldagen door Circulus-Berkel.
Verder kan men oud papier wegbrengen naar onder meer de volgende locaties; graafschap terrein Prins Bernhardlaan Lochem, Zorgcentrum hoge Weide Zwiepseweg Lochem en Vonkertweg Laren.

Dirk verlengd zijn Exelse schaaktitel

Voor de 2e maal op rij is Dirk Welmer op de eerste plaats geëindigd van het schaaktoernooi in Exel. De deelname was dit jaar weer prima met 12 deelnemers die in 3 poules begin januari aan het toernooi begonnen. Eindelijk was er dit jaar ook een vrouwelijke deelnemer. Dus dames: het kan echt wel!

Vandaag dus de finale waarin Jan Vrielink en Dirk Welmer aantraden. Na 1,5 uur spannende schaak bleek Dirk de sterkste.
Jan Vrielink moest dus genoegen nemen met de 2e plaats. Anne Bruggink en Harry Welmer werden respectievelijk 3 e en 4e. Het toernooi kon juist voor 18:00 uur worden afgerond. De gezellige nazit zal i.v.m. de verplichte sluiting van Lu Lin door het Corona virus dus zeer beperkt zijn geweest.

Van links naar rechts: Anne Bruggink, Dirk Welmer en Jan Vrielink